RESULTS from the 2017 Missouri QSO Party

 

 
 

Missouri Fixed MultiOp

      1)        KØM Score =   50568
      2)     WAØTTS Score =    9530
      3)      WØCSR Score =    9453
 

Missouri Fixed SingleOp High Power

      1)        NØS Score =   93644
      2)       WØMB Score =   77412
      3)        KØW Score =   45895
      4)      KØDEQ Score =   22364
      5)       AAØA Score =   10418
      6)      NØRSN Score =    4022
 

Missouri Fixed SingleOp Low Power

      1)        WØO Score =   38644
      2)       NØFY Score =   30204
      3)       KØFD Score =   23780
      4)        NØM Score =   10855
      5)       KCØM Score =    8155
      6)        KØO Score =    7814
      7)      ABØTO Score =    5816
      8)        WØM Score =    5545
      9)     KDØPMW Score =    5348
     10)        WØQ Score =    5348
     11)        KØH Score =    2611
     12)       WAØE Score =    1604
     13)      NØUMP Score =    1255
     14)     WBØVPS Score =     500
     15)       N9YO Score =     425
     16)      KØKEX Score =     262
     17)      ADØWX Score =     202
     18)      W7KAM Score =     104
     19)     KEØMHJ Score =     101
     20)      NØMII Score =     101
     21)      WØQBX Score =     100
 

Missouri Fixed SingleOp QRP Power

      1)       NØLY Score =    6168
      2)     WAØZSU Score =     184
 

Missouri Expedition MultiOp

      1)        WØS Score =  499847
      2)        WØW Score =  303340
      3)        NØT Score =    1112
 

Missouri Expedition SingleOp High Power

 No Entry
 

Missouri Expedition SingleOp Low Power

      1)        NØH Score =   22520
      2)      AEØTT Score =    5339
      3)     KDØVMM Score =    1492
 

Missouri Expedition SingleOp QRP Power

 No Entry

Missouri Mobile Unlimited

 No Entry

Missouri Mobile MultiOp Low Power

      1)        NØO Score =   89860
      2)        KØE Score =   40696
      3)        WØH Score =    4620
 

Missouri Mobile SingleOp Low Power Mixed

      1)        WØE Score =  137800
      2)        NØE Score =   53284
      3)      W5MMM Score =   21282
      4)     KDØNEO Score =    2234
 

Missouri Mobile SingleOp Low Power CW

      1)       KØPC Score =  173772
      2)        NØA Score =    6316
 

Missouri Mobile SingleOp Low Power SSB

      1)       ND9E Score =   11621
 

Non-Missouri  Single Op High Power

      1)       K1RO Score =   69100
      2)      K3WJV Score =   24275
      3)       N5NA Score =   10872
      4)       K5ZG Score =    9817
      5)       K7IA Score =    6349
      6)       K9NW Score =    5644
      7)       W9OA Score =    4014
      8)      K4BAI Score =    1882
      9)      K5TIA Score =    1764
     10)       K9CT Score =    1454
     11)       WØBH Score =    1188
     12)       N1NN Score =    1150
     13)       NU1O Score =    1124
     14)       NS8O Score =    1036
     15)       W2RR Score =    1036
     16)       WQ6X Score =     897
     17)      KØRJW Score =     809
     18)      WH6YH Score =     660
     19)      NM5WB Score =     584
     20)      W4SLT Score =     556
     21)      AA8GP Score =     540
     22)       NN4K Score =     460
     23)     KDØJLE Score =     452
     24)      KF3EB Score =     353
     25)      NØDOW Score =     324
     26)      W3JRD Score =     166
 

Non-Missouri  Single Op Low Power

      1)       N6MU Score =   40877
      2)       NE9M Score =   23900
      3)       N8II Score =   21620
      4)       W8TM Score =   16898
      5)       AD1C Score =   13960
      6)      K9GDF Score =   10118
      7)      W1END Score =    8832
      8)       NA2X Score =    8750
      9)      KEØTT Score =    8362
     10)       N9NM Score =    8054
     11)       KN4Y Score =    7468
     12)       N2CQ Score =    7468
     13)       W8IQ Score =    7424
     14)       W5TM Score =    7208
     15)       W7GF Score =    6272
     16)      K4AMC Score =    6180
     17)     WB9HFK Score =    5512
     18)     KJ4IWZ Score =    5274
     19)       N4VV Score =    5002
     20)     WA9LEY Score =    4930
     21)       N3RN Score =    4568
     22)      W2CVW Score =    4260
     23)       N4UL Score =    3420
     24)      KØHNC Score =    3269
     25)     WAØMHJ Score =    3226
     26)       KØTC Score =    2952
     27)      NØRET Score =    2942
     28)      K7ZYV Score =    2690
     29)      N1CPL Score =    1882
     30)      K4YND Score =    1832
     31)     KA5VZG Score =    1724
     32)      K2CYE Score =    1607
     33)      W4LID Score =    1576
     34)      W4ZPR Score =    1496
     35)      WØSEB Score =    1481
     36)     WA3AAN Score =    1476
     37)       NY9P Score =    1420
     38)     KG4IGC Score =    1350
     39)      KJ5MA Score =    1348
     40)      W6GMT Score =    1156
     41)     KD5ILA Score =    1143
     42)     WBØCFF Score =    1112
     43)      W4NBS Score =    1045
     44)     KJ4KKD Score =     944
     45)      K4WLG Score =     920
     46)     WA1SAY Score =     890
     47)      W4HZD Score =     808
     48)      KC2LM Score =     788
     49)      WIØWA Score =     788
     50)     KD9DXX Score =     683
     51)      W4YPW Score =     680
     52)       N3TG Score =     590
     53)      W8KNO Score =     541
     54)      N3CKI Score =     508
     55)     WAØLIF Score =     500
     56)      AA8TA Score =     480
     57)       AE1T Score =     477
     58)      KE3ZT Score =     460
     59)       KJ8O Score =     425
     60)       KK9U Score =     398
     61)     KI7GXV Score =     395
     62)     KEØLBI Score =     388
     63)       K3YP Score =     382
     64)       K9CW Score =     364
     65)      WY7AA Score =     354
     66)      WZ6ZZ Score =     354
     67)      WØMPM Score =     336
     68)      K4VGL Score =     326
     69)      W5QLF Score =     312
     70)      K5LGX Score =     299
     71)      KØARM Score =     298
     72)       KF3G Score =     276
     73)       K2MV Score =     271
     74)       N9WL Score =     264
     75)     WB7CYO Score =     260
     76)      N5MKY Score =     256
     77)     KD4QMY Score =     240
     78)     KE8BBB Score =     236
     79)     KM4IAJ Score =     232
     80)      W9APE Score =     228
     81)       AD3Y Score =     224
     82)     KK6ZLE Score =     221
     83)     WN4AFP Score =     219
     84)     KM4HVE Score =     210
     85)      AA6SF Score =     209
     86)      N2TCB Score =     206
     87)     KK6VZE Score =     204
     88)       W4WW Score =     198
     89)     KBØZNU Score =     156
     90)      K4VBM Score =     156
     91)       NW5Q Score =     149
     92)      NØZTO Score =     149
     93)      N5AYB Score =     135
     94)      W4JHU Score =     132
     95)      W1ARY Score =     132
     96)      AE6YB Score =     130
     97)       W1WH Score =     130
     98)      K3JAG Score =     128
     99)      K1AUS Score =     125
    100)     KEØLMQ Score =     116
    101)      N7WRO Score =     116
    102)      AE8TF Score =     115
    103)      AA5DE Score =     109
    104)     KD2BME Score =     104
    105)     KB6LTM Score =     102
    106)      K6QCB Score =     102
    107)     KC5JGW Score =     101
    108)      K7ULS Score =     100
 

Non-Missouri  Single Op QRP

      1)     WA8ZBT Score =    2866
      2)       K3TW Score =    2024
      3)     KD2BGM Score =    1439
      4)     KI4MZC Score =    1376
      5)      NØHDR Score =    1088
      6)      K9OSC Score =     856
      7)      KC4ZA Score =     386
      8)       KJ4R Score =     300
      9)      KC5WA Score =     249
     10)     KA1PPV Score =     230
     11)       AB5J Score =     100
 

Non-Missouri  Multi Op

      1)       K4MM Score =   23954
      2)       KØOO Score =     710
      3)       WA1J Score =     421
      4)     WA5DCT Score =     304
      5)      N9NBC Score =     210
 

Canada

      1)     VA3ATT Score =    3600
      2)      VE9OA Score =    1764
      3)     VA6NJK Score =     452
      4)      VE2GT Score =     415
      5)     VE3HED Score =     270
      6)     VE3DTI Score =     204
      7)     VE3PYJ Score =     101
 

DX

      1)      OM2VL Score =   23426
      2)     DL3DXX Score =    1900
      3)      AA8HH Score =    1064
      4)      DK2OY Score =     616
      5)     IZ3NVR Score =     102
 

CheckLog

      1)       WØMA Score =   46972
      2)        NØW Score =    9120
      3)      W8NOR Score =     150
      4)     PA3ARM Score =     118